Henrik Carl
Henrik Carl
Ichthyolog, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Verified email at snm.ku.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Monitoring the near-extinct European weather loach in Denmark based on environmental DNA from water samples
EE Sigsgaard, H Carl, PR Møller, PF Thomsen
Biological Conservation 183, 46-52, 2015
2502015
Seawater environmental DNA reflects seasonality of a coastal fish community
EE Sigsgaard, IB Nielsen, H Carl, MA Krag, SW Knudsen, Y Xing, ...
Marine Biology 164 (6), 128, 2017
862017
Invasion rate and population characteristics of the round goby Neogobius melanostomus: effects of density and invasion history
F Azour, M van Deurs, J Behrens, H Carl, K Hüssy, K Greisen, R Ebert, ...
Aquatic Biology 24 (1), 41-52, 2015
542015
Genomic population structure of freshwater‐resident and anadromous ide (Leuciscus idus) in north‐western Europe
M Skovrind, MT Olsen, FG Vieira, G Pacheco, H Carl, MTP Gilbert, ...
Ecology and evolution 6 (4), 1064-1074, 2016
172016
Atlas over danske ferskvandsfisk
H Carl, PR Møller, G Rasmussen, S Berg, JG Nielsen
Statens Naturhistoriske Museum, 2012
122012
Marine spawning sites of perch Perca fluviatilis revealed by oviduct-inserted acoustic transmitters
M Skovrind, EAF Christensen, H Carl, L Jacobsen, PR Møller
Aquatic Biology 19 (3), 201-206, 2013
112013
En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk
H Carl, JG Nielsen, PR Møller
Flora og fauna 110 (2), 29-39, 2004
102004
En revideret og kommenteret oversigt over danske fisk
H Carl, JG Nielsen, PR Møller
Flora og Fauna 110 (2), 29-39, 2004
82004
Hatching success in brackish water of Perca fluviatilis eggs obtained from the western Baltic Sea
EAF ChristEnsEn, M Skovrind, MT Olsen, H Carl, P Gravlund, PR Møller
Cybium 6, 133-138, 2016
62016
Statusrapport vedr. udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i danske kystvande (2016)
H Carl, J Behrens, PR Møller
Statens Naturhistoriske Museum, 2016
62016
Statusrapport vedr. udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i danske farvande (2016)
H Carl, J Behrens, P Rask Møller
Danish, 2016
42016
Growth and condition of the non-indigenous Round goby (Neogobius melanostomus) as a function of its invasion history
F Azour, M van Deurs, J Behrens, H Carl, K Hüssy, K Greisen, R Ebert, ...
Aquat. Biol 24, 41-52, 2015
42015
Monitoring the near-extinct European weather loach Misgurnus fossilis in Denmark by combining traditional fishing surveys and environmental DNA from water samples
EE Sigsgaard, H Carl, PR Moller, PF Thomsen
Biological Conservation 183, 46-52, 2015
42015
Taxonomic revision of the subspecies of Lycodes vahli Reinhardt
H Carl
Steenstrupia 27, 65-81, 2002
42002
Smelt: Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)
G Rasmussen, H Carl
Atlas over danske ferskvandsfisk, 375-385, 2012
32012
Status for Atlas over danske ferskvandsfisk. Version II
H Carl, S Berg, PR Møller, J Nielsen, G Rasmussen
Zoologisk Museum og Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2007
32007
Kortlægning af fiskenes levesteder i den danske del af Øresund: Rapport til Miljø-og Fødevareministeriet
TK Sørensen, J Egekvist, EJ Brown, FI Hansen, H Carl, PR Møller, ...
Miljø-og Fødevareministeriet, 2016
22016
Ferskvandsfisk
H Carl, S Berg, PR Møller, G Rasmussen, JG Nielsen
Den danske rødliste, 2010
22010
Atlas over danske saltvandsfisk
APR Møller, H Carl
Dyr i Natur og Museum 1, 14-17, 2010
22010
Havlampret (Petromyzon marinus Linnaeus 1758) i danske vandløb 1869-2009
TM Olesen, H Carl, K Aarestrup
Flora og Fauna 115 (2-3), 45-60, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20