Ozgur Tufekci
Ozgur Tufekci
Associate Professor of International Relations, Karadeniz Technical University & CESRAN
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
TitleCited byYear
Siyasi ideolojiler: Bir giriş (Political Ideologies: An Introduction)
A Heywood, AK (Çev.) Bayram, O Tufekci, H İnaç, Ş Akın, B Kalkan
Adres, 2007
192*2007
Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler (Fifty Key Thinkers in International Relations)
M Griffiths, SC Roach, MS Solomon, Ö (Çev.) Tüfekçi, H Tabak
Nobel Yayıncılık, 2011
13*2011
‘Klasik’Ve ‘Yeni’Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık (Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity)
M Bassin, O (Çev.) Tufekci
Bilge Strateji 3 (4), 2011
8*2011
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar (International Relations The Key Concepts)
M GRIFFITHS, T O’CALLAGHAN, SC Roach, Ö (Çev.) Tüfekçi, H Tabak
Nobel Yayıncılık, 2013
5*2013
Kafkaslar Kuşağında Trabzon’un Jeopolitiği
O Tufekci
Avrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırma Dergisi 22, 26-27, 2013
5*2013
Another "the Last Eurasianist": Davutoğlu’s Eurasianist Rhetoric
O Tufekci
Caucasus International 2 (3), 101-109, 2012
52012
The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism
O Tufekci
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2017
42017
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
O Tufekci
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, 1-35, 2017
42017
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar.
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, 101-119, 2016
32016
Ahmet Davutoǧlu’s Foreign Policy Understanding: A Blend of Westernist and Multiculturalist Eurasianism
O Tufekci
The Arab World Geographer 17 (3), 275-289, 2014
32014
Siyasi İdeolojiler.(Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın ve Buğra Kalkan)
A Heywood
Liberte Yayınevi, Ankara, 2007
32007
WHAT IS DISTINCTIVELY NEW ABOUT SO-CALLED'NEW WARS'?
Ö TÜFEKÇİ
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2018
22018
Türkiye'nin Rusya ve Kafkasya Politikası: 2016
Ö Tüfekçi
Türk Dış Politikası Yıllığı: 2016, 375-396, 2017
2*2017
Son Gelişmeler Işığında Türkiye ve Avrasya Ekonomik Birliği İlişkileri
Ö Tüfekçi
Avrasya Ekonomik İlişkileri Derneği Yazısı, http://ekoavrasya. net/duyuru. aspx, 2017
22017
Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş,(5. Baskı)
A Heywood
Çevirenler Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın …, 2013
22013
13 Women Empowerment through Political Participation in Rising Powers
Ö TÜFEKÇİ, M HASHIRU
A Comparative Perspective of Women’s Economic Empowerment, 219, 2019
2019
Liberal Peacebuilding in Sierra Leone: A Critical Exploration
IT Bindi, O Tufekci
Journal of Asian and African Studies 53 (8), 1158-1172, 2018
2018
RISING POWERS AND THE DYNAMICS OF CONFLICT AND COOPERATION WITHIN EURASIA
H KINIK, O TUFEKCI
Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia, 18, 2018
2018
Can War Ever Be Ethıcal? Perspectıves On Just War Theory And The Humanıtarıan Interventıon Concept
Ö Tüfekçi
Atatürk Üniversitesi, 2018
2018
Can War Ever Be Ethical? Perspectives On Just War Theory And The Humanitarian Intervention Concept
Ö Tüfekçi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (4), 1217-1229, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20