Ozgur Tufekci
Ozgur Tufekci
Associate Professor of International Relations, Karadeniz Technical University & CESRAN
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası İlişkilerde temel düşünürler ve teoriler
M Griffiths, SC Roach, MS Solomon
Nobel, 2011
38*2011
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
14*2013
‘Klasik’Ve ‘Yeni’Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık (Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity)
M Bassin, O (Çev.) Tufekci
Bilge Strateji 3 (4), 2011
13*2011
The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism
O Tufekci
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2017
102017
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar.
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, 101-119, 2016
102016
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
O Tufekci
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, 1-35, 2017
82017
Türkiye'nin Rusya ve Kafkasya Politikası: 2016
Ö Tüfekçi
Türk Dış Politikası Yıllığı: 2016, 375-396, 2017
6*2017
Kafkaslar Kuşağında Trabzon’un Jeopolitiği
O Tufekci
Avrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırma Dergisi 22, 26-27, 2013
6*2013
Rising Powers and the Dynamics of Conflict and Cooperation within Eurasia
H Kınık, Ö Tüfekçi
Ö. Tüfekçi, H. Tabak ve R. Dağ (Der.), Politics of Conflictand Cooperation …, 2018
52018
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar,(çev.) CESRAN, 2
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2013
52013
Another "the Last Eurasianist": Davutoğlu’s Eurasianist Rhetoric
O Tufekci
Caucasus International 2 (3), 101-109, 2012
52012
İŞBİRLİĞİ VE KRİZ İKİLEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Ö Tüfekçi
AK Parti'nin 15 yılı: Dış Politika, 135-154, 2017
42017
Ahmet Davutoǧlu’s Foreign Policy Understanding: A Blend of Westernist and Multiculturalist Eurasianism
O Tufekci
The Arab World Geographer 17 (3), 275-289, 2014
42014
Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri
O Tufekci
TYB Akademi 6 (17), 159-172, 2016
32016
Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü
O Tufekci
Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni …, 2014
32014
Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçler Politikası: BRICS ve MIKTA Ülkelerinin Meydan Okumaları
F KIRBAŞOĞLU, Ö TÜFEKÇİ
Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 2 (1), 39-70, 2020
22020
Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015
O Tufekci
Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, 317-340, 2016
2*2016
Liberal Peacebuilding in Sierra Leone: A Critical Exploration
IT Bindi, O Tufekci
Journal of Asian and African Studies 53 (8), 1158-1172, 2018
12018
TURKEY'S BLACK SEA VISION AND ITS DYNAMICS
DÇ Bayram, Ö Tüfekçi
Karadeniz Arastirmalari, 1-16, 2018
12018
PUTTING ‘N’or REPLACING THE ‘S’IN THE BRICS? NIGERIA’S RISE AS AN EMERGING POWER
M HASHIRU, Ö TÜFEKÇİ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (3), 11-23, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20