Follow
Tomi Kiilakoski
Tomi Kiilakoski
Leading Senior Researcher, Finnish Youth Research Network; Adjunct Professor, University of Tampere
Verified email at nuorisotutkimus.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Toimintatutkimus prosessina
HLT Heikkinen, E Rovio, T Kiilakoski
Teoksessa HLT Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon …, 2006
525*2006
Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina
T Kiilakoski
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta …, 2007
3152007
Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi
T Kiilakoski, A Gretschel, E Nivala
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti …, 2010
242*2010
Tilasto-osio
S Myllyniemi, T Kiilakoski
Teoksessa Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim …, 2008
1892008
Koulu on enemmän
T Kiilakoski
Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat …, 2014
1622014
Suomi nuorten kasvuympäristönä-25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
T Ristikari, L Törmäkangas, A Lappi, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2016
160*2016
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
T Kiilakoski
Opetushallitus. Muistiot 6, 39, 2012
1592012
Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä
T Ristikari, M Keski-Säntti, E Sutela, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2018
137*2018
Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
A Gretschel, T Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto, 2012
131*2012
Soundtrack of the school shootings: Cultural script, music and male rage
T Kiilakoski, A Oksanen
Young 19 (3), 247-269, 2011
1252011
Lasten ja nuorten kunta
A Gretschel, T Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto, 2007
112*2007
Dialogin lupaus ja rajat
M Vuorikoski, T Kiilakoski
Kenen kasvatus? Kriitinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 2005
872005
Kenen kasvatus?
T Kiilakoski, T Tomperi, M Vuorikoski
Vastapaino, 2005
852005
Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta
T Kiilakoski, V Kinnunen, R Djupsund
Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2015
83*2015
Stories in action: The cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway
S Sandberg, A Oksanen, LE Berntzen, T Kiilakoski
Critical Studies on Terrorism 7 (2), 277-296, 2014
832014
Kenen kasvatus?
T Tomperi, M Vuorikoski, T Kiilakoski
Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 7-38, 2005
752005
Lapset ja nuoret subjekteina koulutusjärjestelmässä
M Gellin, J Herranen, P Junttila-Vitikka, T Kiilakoski, S Koskinen, ...
Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa, 95-148, 2012
73*2012
Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla
T Kiilakoski, A Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto: Verkkojulkaisuja 57, 2012
68*2012
Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa
T Kiilakoski
Helsinki, Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 28, 2009
64*2009
Growing pains: Teacher becoming a transformative agent
M Lanas, T Kiilakoski
Pedagogy, Culture & Society 21 (3), 343-360, 2013
582013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20