Παρακολούθηση
Diamantis Manolis
Diamantis Manolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Motorway traffic flow modelling, estimation and control with vehicle automation and communication systems
I Papamichail, N Bekiaris-Liberis, AI Delis, D Manolis, KS Mountakis, ...
Annual Reviews in Control 48, 325-346, 2019
392019
Queue management techniques for metered freeway on-ramps
AD Spiliopoulou, D Manolis, I Papamichail, M Papageorgiou, J Wu, X Jin
Transportation research record 2178 (1), 40-48, 2010
332010
Adaptive cruise control operation for improved motorway traffic flow
A Spiliopoulou, D Manolis, F Vandorou, M Papageorgiou
Transportation research record 2672 (22), 24-35, 2018
322018
Integrated ramp metering and mainstream traffic flow control on freeways using variable speed limits
RC Carlson, D Manolis, I Papamichail, M Papageorgiou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 1578-1588, 2012
282012
Centralised versus decentralised signal control of large‐scale urban road networks in real time: a simulation study
D Manolis, T Pappa, C Diakaki, I Papamichail, M Papageorgiou
IET Intelligent Transport Systems 12 (8), 891-900, 2018
272018
Lane-free microscopic simulation for connected and automated vehicles
D Troullinos, G Chalkiadakis, D Manolis, I Papamichail, M Papageorgiou
2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC …, 2021
222021
Real time adaptive cruise control strategy for motorways
D Manolis, A Spiliopoulou, F Vandorou, M Papageorgiou
Transportation research part C: emerging technologies 115, 102617, 2020
202020
Real-time estimation of critical occupancy for maximum motorway throughput
E Kosmatopoulos, M Papageorgiou, D Manolis, J Hayden, R Higginson, ...
Transportation research record 1959 (1), 65-76, 2006
192006
Automated tuning of ITS management and control systems: Results from real-life experiments
D Manolis, I Papamichail, EB Kosmatopoulos, M Papageorgiou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 66, 119-135, 2016
162016
Empirical investigation of properties of lane-free automated vehicle traffic
M Malekzadeh, D Manolis, I Papamichail, M Papageorgiou
2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation …, 2022
112022
Use of system of systems and decentralized optimization concepts for integrated traffic control via dynamic signalization and embedded speed recommendation
U Aliubavicius, J Obermaier, W Fourati, D Manolis, IT Michailidis, ...
Transportation Research Procedia 14, 3416-3425, 2016
102016
Identification and adaptive control for open channel water flow systems
M Diamantis, M Papageorgiou, EB Kosmatopoulos, G Chamilothoris
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 26 (6), 464-480, 2011
102011
A decentralized optimization approach employing cooperative cycle-regulation in an intersection-centric manner: a complex urban simulative case study
IT Michailidis, D Manolis, P Michailidis, C Diakaki, EB Kosmatopoulos
Transportation research interdisciplinary perspectives 8, 100232, 2020
82020
Simulation investigations of the coordinated traffic-responsive signal control strategy TUC with actuation at the local junction level
D Manolis, C Diakaki, I Papamichail, M Papageorgiou
European Transport Research Review 10 (2), 1-9, 2018
82018
Autonomous self-regulating intersections in large-scale urban traffic networks: a Chania City case study
IT Michailidis, D Manolis, P Michailidis, C Diakaki, EB Kosmatopoulos
2018 5th international conference on control, decision and information …, 2018
82018
Extending SUMO for Lane-Free Microscopic Simulation of Connected and Automated Vehicles
D Troullinos, G Chalkiadakis, D Manolis, I Papamichail, M Papageorgiou
SUMO Conference Proceedings 3, 95-103, 2022
72022
Simulation study of centralized vs decentralized approaches to the signal control of large-scale urban networks
D Manolis, T Pappa, C Diakaki, I Papamichail, M Papageorgiou
Compendium of Papers of 96th Annual Meeting of the Transp Res Board (TRB …, 2017
72017
A max pressure approach to urban network signal control with queue estimation using connected vehicle data
J Cao, Y Hu, M Diamantis, S Zhang, Y Wang, J Guo, I Papamichail, ...
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation …, 2020
62020
Joint queue estimation and max pressure control for signalized urban networks with connected vehicles
S Zhang, M Diamantis, Y Wang, J Guo, I Papamichail, M Papageorgiou, ...
2020 Forum on Integrated and Sustainable Transportation Systems (FISTS), 211-217, 2020
52020
An Autonomic Methodology for Embedding Self-tuning Competence in Online Traffic Control Systems
A Kouvelas, D Manolis, E Kosmatopoulos, I Papamichail, ...
Autonomic Road Transport Support Systems, 215-232, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20