Seuraa
Jan-Erik Johanson
Jan-Erik Johanson
Professor of Administrative Science, Tampere University, Finland
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Governing Hybrid Organisations: Exploring Diversity of Institutional Life
JE Johanson, J Vakkuri
New York & Abingdon, Routledge, 2017
2362017
Role of knowledge conversion and social networks in team performance
M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Information Management 31 (3), 217-225, 2011
1732011
Strategy formation in public agencies
JE Johanson
Public Administration 87 (4), 872-891, 2009
1382009
Johdatus verkostoanalyysiin
JE Johanson, M Mattila, P Uusikylä
Helsinki, Kuluttajatutkimuskeskus., 1995
137*1995
Hybrid Governance, Organisations and Society: Value Creation Perspectives
J Vakkuri, JE Johanson
Abingdon & New York, Routledge, 2020
116*2020
Governance and accountability in hybrid organizations–past, present and future
J Vakkuri, JE Johanson, NC Feng, F Giordano
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 33 (2), 1-16, 2021
802021
Internal social networks in work teams: structure, knowledge sharing and performance
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Manpower 34 (6), 616-634, 2013
802013
Work-team bonding and bridging social networks, team identity and performance effectiveness
K Henttonen, JE Johanson, M Janhonen
Personnel Review 43 (3), 330-349, 2014
742014
The effect of stakeholder inclusion on public sector project innovation
S Godenhjelm, JE Johanson
International Review of Administrative Sciences 84 (1), 42-62, 2016
622016
Formal structure and intra-organisational networks. An analysis in a combined social and health organisation in Finland
JE Johanson
Scandinavian Journal of Management 16 (3), 249-267, 2000
512000
Intraorganizational influence: Theoretical clarification and empirical assessment of intraorganizational social influence
JE Johanson
Management Communication Quarterly 13 (3), 393-425, 2000
502000
Failed promises - Performance measurement ambiguities in hybrid universities
J Vakkuri, JE Johanson
Qualitative Research in Accounting and Management 17 (1), 33-50, 2020
382020
The demographic antecedents and performance consequences of the social‐network structure in work teams
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson, K Puumalainen
Team Performance Management: An International Journal 16 (7/8), 388-412, 2010
382010
Debate: Taming the monster—understanding hybrid organizations and governance
J Vakkuri, JE Johanson
Public Money & Management 38 (3), 162-163, 2018
342018
Koronajohtaminen Suomessa. Arvio covid-19-pandemian johtamisesta ja hallinnosta syksystä 2020 syksyyn 2021
J Stenvall, RL Leskelä, PH Rannisto, H Tolkki, A Cansel, U Leponiemi, ...
Valtioneuvoston tutkimus ja selvitystoiminnan julkaisusarja 34:2022, 2022
32*2022
Sosiaalinen pääoma verkostoissa
JE Johanson, P Uusikylä
Sosiologia 35 (1), 17-27, 1998
321998
Strategy Formation and Policy Making in Government
JE Johanson
Palgrave Macmillan, 2019
30*2019
The balance of corporate social capital
JE Johanson
Research in the Sociology of Organizations 18, 231-261, 2001
292001
Eläkevalta Suomessa
JE Johanson, J Lassila, HT Niemelä
Helsinki: Etla, 2011
24*2011
Pension Governance in Finland. A Case Study on Public and Private Logics of Governance in Pension Provision
JE Johanson, VP Sorsa
Finnish Centre for Pensions Reports, 2010
232010
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20