Follow
Päivi Honkatukia
Päivi Honkatukia
Faculty of Social Sciences, Tampere University
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An evil monster and a poor thing: Female violence in the media
E Berrington, P Honkatukia
Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention 3 (1), 50-72, 2002
1922002
Tulkintoja tytöistä
S Aaltonen, P Honkatukia
Suomen Kirjallisuuden Seura, 2002
71*2002
Legal Texts as Discourses1
J Niemi-Kiesiläinen, P Honkatukia, M Ruuskanen
Exploiting the limits of law, 69-88, 2016
682016
Focus groups and the study of violence
T Pösö, P Honkatukia, L Nyqvist
Qualitative research 8 (1), 73-89, 2008
612008
Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset.
P Honkatukia
60*1998
Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma
J Niemi, H Kainulainen, P Honkatukia
Vastapaino, 2017
592017
Haastattelu nuorisotutkimuksen metodina
P Honkatukia
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä (Kiilakoski & Honkatukia toim.), 149-170, 2018
562018
Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu
P Honkatukia
552011
Lähentelyistä raiskauksiin
P Honkatukia, J Niemi-Kiesiläinen, S Näre
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2000
53*2000
The social control of young women’s clothing and bodies: A perspective of differences on racialization and sexualization
P Honkatukia, S Keskinen
Ethnicities 18 (1), 142-161, 2018
482018
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki, Hakapaino, 2007
462007
Sensitive issues in vulnerable conditions: Studying violence in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Young 11 (4), 323-339, 2003
452003
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä?
T Kiilakoski, P Honkatukia
Vastapaino, 2018
412018
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä?
T Kiilakoski, P Honkatukia
Vastapaino, 2018
412018
Omana itsenä osa yhteiskuntaa: Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina
P Honkatukia, J Kallio, M Lähde, J Mölkänen
Tampereen yliopisto, 2020
342020
Johdanto
J Niemi, H Kainulainen, P Honkatukia
Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma., 11-16, 2017
34*2017
Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina
P Honkatukia, P Savolainen
Teoksessa Rikollisuustilanne, 187-203, 2004
332004
Violence talk and gender in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (1), 56-76, 2007
322007
Vaikeat aiheet haavoittuvissa olosuhteissa
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Teoksessa Hallamaa, Jaana & Launis, Veikko & Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma …, 2006
322006
Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana
S Aaltonen, P Honkatukia
Tulkintoja tytöistä, 107-118, 2002
312002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20