Seuraa
Ville-Pekka Sorsa
Ville-Pekka Sorsa
Research Director, University of Helsinki
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Institutional change and the financialisation of pensions in Europe
AD Dixon, VP Sorsa
Competition & Change 13 (4), 347-367, 2009
892009
Investment preferences and patient capital: financing, governance, and regulation in pension fund capitalism
MA McCarthy, VP Sorsa, N van der Zwan
Socio-Economic Review 14 (4), 751-769, 2016
622016
Nation branding as sustainability governance: a comparative case analysis
M Frig, VP Sorsa
Business & Society 59 (6), 1151-1180, 2020
482020
How to explain socially responsible corporate actions institutionally: theoretical and methodological critique
VP Sorsa
Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 13 (1), 32-41, 2008
472008
Quantitative Easing forever? Financialisation and the institutional legitimacy of the Federal Reserve’s unconventional monetary policy
A Ronkainen, VP Sorsa
New Political Economy 23 (6), 711-727, 2018
362018
Hyvä talous
T Eskelinen, VP Sorsa
Like, 2011
232011
Pension Governance in Finland - A Case Study on Public and Private Logics of Governance in Pension Provision
JE Johanson, VP Sorsa
Finnish Centre for Pensions Reports, 106, 2010
232010
Public–Private Partnerships in European Old-Age Pension Provision: An Accountability Perspective
VP Sorsa
Social Policy & Administration 50 (7), 846–874, 2016
192016
The Evolution of the National Innovation System as Programmatic Policy Idea in Finland
A Alaja, VP Sorsa
Science and Public Policy 47 (6), 834–843, 2020
162020
Toward Political Explanation of Change in Corporate Responsibility: Political Scholarship on CSR and the Case of Palm Oil Biofuels
VP Sorsa, M Fougère
Business & Society 60 (8), 1895-1923, 2021
152021
Kestävyysvajeen politiikkaidean kritiikki
VP Sorsa
Politiikka 56 (2), 132-142, 2014
152014
Social Responsibility and the Political: Studying the Politics of Social Responsibility in Institutional Investment
VP Sorsa
Journal of Sustainable Finance & Investment 3 (3), 223-237, 2013
142013
Pension fund capitalism in Europe: Institutional organisation and governance of Finnish pension insurance companies
VP Sorsa
Oxford University, 2011
142011
Yritysvastuu ja politiikka
VP Sorsa
Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, 150-171, 2011
13*2011
Suomalaisen kilpailuvaltion hallintastrategia: koordinaatiota ilman synergioita?
VP Sorsa
Tiede & Editys 2014 (3), 195-213, 2014
122014
Julkisen oikeuttamisen analyysi, moraaliset arvostelmat ja kiista vallankäytön kohteena
VP Sorsa, T Eskelinen
Sosiologia 46 (3), 253-258, 2011
102011
Mitä on poliittinen talous ja miksi sen tutkimusta tulee edistää?
VP Sorsa
Poliittinen talous 1 (1), 66-80, 2013
92013
Institutionaalisten faktojen tuotanto talouspuheessa
VP Sorsa, T Eskelinen
Politiikka 54 (3), 169-187, 2012
92012
Johdatus symposiumiin: kestävän talouden ja vahvan kestävyyden jäljillä
VP Sorsa
Poliittinen talous / Finnish Review of Political Economy 3 (1), 11-27, 2015
82015
Institutional work and accountability in public–private partnerships
VP Sorsa, JE Johanson
International Review of Public Administration 19 (2), 193-205, 2014
82014
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20