Seuraa
Petri Ahlroth
Petri Ahlroth
Director
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
How essential biodiversity variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring
P Vihervaara, AP Auvinen, L Mononen, M Törmä, P Ahlroth, S Anttila, ...
Global Ecology and Conservation 10, 43-59, 2017
1452017
Founder population size and number of source populations enhance colonization success in waterstriders
P Ahlroth, RV Alatalo, A Holopainen, T Kumpulainen, J Suhonen
Oecologia 137 (4), 617-620, 2003
1282003
Principles of ecological restoration of boreal forested ecosystems: Finland as an example
T Kuuluvainen, K Aapala, P Ahlroth, M Kuusinen, T Lindholm, ...
Silva Fennica 36 (1), 409-422, 2002
1122002
Hot spots, indicator taxa, complementarity and optimal networks of taiga
KM Virolainen, P Ahlroth, E Hyvärinen, E Korkeamäki, J Mattila, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
702000
Ant-associated beetles of Fennoscandia and Denmark
J Päivinen, P Ahlroth, V Kaitala
Entomologica Fennica 13 (1), 20–40-20–40, 2002
622002
Species richness and regional distribution of myrmecophilous beetles
J Päivinen, P Ahlroth, V Kaitala, JS Kotiaho, J Suhonen, T Virola
Oecologia 134 (4), 587-595, 2003
392003
Dispersal and life-history differences between waterstrider (Aquarius najas) populations. 36 p.(98 p.)
P AHLROTH
Yhteenveto, 1999
371999
Anthropogenic disturbance and diversity of species: polypores and polypore-associated beetles in forest, forest edge and clear-cut
VAO Selonen, P Ahlroth, JS Kotiaho
Scandinavian Journal of Forest Research 20 (S6), 49-58, 2005
362005
Species richness, abundance and distribution of myrmecophilous beetles in nests of Formica aquilonia ants
J Päivinen, P Ahlroth, V Kaitala, J Suhonen
Annales Zoologici Fennici, 447-454, 2004
332004
Soil fauna of deciduous forests as compared with spruce forests in central Finland
V Huhta, M Räty, P Ahlroth, SM Hänninen, J Mattila, R Penttinen, ...
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 81, 52-70, 2005
292005
Geographical variation in wing polymorphism of the waterstrider Aquarius najas (Heteroptera, Gerridae)
P Ahlroth, RV Alatalo, E Hyvarinen, J Suhonen
Journal of Evolutionary Biology (United Kingdom), 1999
291999
Reduced dispersal propensity in the wingless waterstrider Aquarius najas in a highly fragmented landscape
P Ahlroth, RV Alatalo, J Suhonen
Oecologia 162 (2), 323-330, 2010
232010
New and interesting finds of Hemiptera in Finland 2
A Albrecht, G Söderman, V Rinne, K Mattila, I Mannerkoski, S Karjalainen, ...
Sahlbergia 11 (2), 1-17, 2006
222006
How essential biodiversity variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring. Glob. Ecol. Conserv. 10: 43–59
P Vihervaara, AP Auvinen, L Mononen, M Törmä, P Ahlroth, S Anttila, ...
172017
Copy-number fluctuation by unequal crossing-over in the chicken avidin gene family
MK Ahlroth, P Ahlroth, MS Kulomaa
Biochemical and Biophysical Research Communications 288 (2), 400-406, 2001
172001
Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin
KT Korhonen, AP Auvinen, S Kuusela, P Punttila, O Salminen, J Siitonen, ...
Luonnonvarakeskus, Luke, 2016
132016
Metsät
T Tonteri, P Ahlroth, M Hokkanen, M Lehtelä, A Alanen, S Hakalisto, ...
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 1, Tulokset ja arvioinnin perusteet …, 2008
132008
Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi
AP Auvinen, E Kemppainen, JP Jäppinen, J Heliölä, K Holmala, ...
valtioneuvoston kanslia, 2020
122020
Tietotaso ja kokemukset ekologisesta kompensaatiosta Suomessa
M Pekkonen, T Ryttäri, A Belinskij, S Koljonen, H Mykrä, K Kostamo, ...
ympäristöministeriö, 2020
82020
Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla
K Kostamo, M Pekkonen, P Ahlroth, R Heikkinen, M Kallasvuo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2018
62018
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20