Łukasz Boroń
Łukasz Boroń
Verified email at iod.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Mechanical and Tribological Properties of HVOF-Sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) Composite Coating on Ductile Cast Iron
M Ksiazek, L Boron, M Radecka, M Richert, A Tchorz
Journal of Materials Engineering and Performance 25 (8), 3185-3193, 2016
112016
The structure and bond strength of composite carbide coatings (WC-Co+ Ni) deposited on ductile cast iron by Thermal Spraying
M Ksiazek, L Boron, M Radecka, M Richert, A Tchorz
Journal of Materials Engineering and Performance 25 (2), 502-509, 2016
42016
Steam oxidation resistance and performance of newly developed coatings for Haynes® 282® Ni-based alloy
T Dudziak, L Boron, A Gupta, S Saraf, P Skierski, S Seal, N Sobczak, ...
Corrosion Science 138, 326-339, 2018
32018
Porous titanium materials produced using the HIP method
W Leśniewski, M Wawrylak, P Wieliczko, Ł Boroń, I Krzak
Key Engineering Materials 687, 149-154, 2016
22016
Mechanical Properties and the Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with the Surface Modification of Alumina by a Thin Layer of Ti + Nb
ŁB Marzanna Książek , Adam Tchórz
Journal of Materials Engineering and Performance 23 (5), 1635-1640, 2014
2*2014
Effect of Ti, Nb, and Ti + Nb Coatings on the Bond Strength-Structure Relationship in Al/Al2O3 Joints
M Ksiazek, M Richert, A Tchorz, L Boron
Journal of materials engineering and performance 21 (5), 690-695, 2012
22012
High temperature coatings from post processing Fe-based chips and Ni-based alloys as a solution for critical raw materials
T Dudziak, A Olbrycht, A Polkowska, L Boron, P Skierski, A Wypych, ...
IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng 329, 2018
12018
The Influence of Fabrication Process on the Initial Stages of Steam Oxidation Performed on Haynes® 282® Alloy at 760° C
T Dudziak, L Boron, M Homa, R Nowak, N Horton, R Sheppard, ...
Journal of Materials Engineering and Performance 26 (1), 239-249, 2017
12017
Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego
I Krzak, K Jaśkowiec, A Tchórz, Ł Boroń
Prace Instytutu Odlewnictwa 55, 2015
12015
Microstructure, Mechanical Properties and Wear Behavior of High-Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) Sprayed (Cr3C2-NiCr+ Al) Composite Coating on Ductile Cast Iron
M Ksiazek, L Boron, A Tchorz
Coatings 9 (12), 840, 2019
2019
Structure and Mechanical Properties of HVOF Sprayed (WC-Co+ Co) Composite Coating on Ductile Cast Iron
M Ksiazek, L Boron, A Tchorz, R Grzelka
Welding Technology Review 91, 2019
2019
Structure, Mechanical and Tribological Properties of HVOF Sprayed (WC-Co+ Al) Composite Coating on Ductile Cast Iron
M Ksiazek, L Boron, M Richert, R Grzelka
Journal of Coating Science and Technology 4 (1), 13-20, 2017
2017
Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni
P Turalska, N Sobczak, A Kudyba, R Nowak, M Homa, A Siewiorek, ...
Prace Instytutu Odlewnictwa 55, 2015
2015
Volume LV Year 2015 Number 2
P Turalska, N Sobczak, A Kudyba, R Nowak, M Homa, A Siewiorek, ...
TRANSACTIONS OF THE FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE, 3, 2015
2015
Impact Strength of Austenitic and Ferritic-Austenitic Cr-Ni Stainless Cast Steel in-40 and+ 20° C Temperature
B Kalandyk, R Zapała, Ł Boroń, M Solecka
Archives of Metallurgy and Materials 59, 2014
2014
Aparaturowe i metodologiczne aspekty ilościowej analizy mikrostruktury żeliwa
M Warmuzek, Ł Boroń, A Tchórz
Prace Instytutu Odlewnictwa 51, 59-87, 2011
2011
Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite
BGNSMWAGLBRMPJ Sobczak;
CHINA FOUNDRY 7 (4), 456-462, 2010
2010
Application of EDS microanalysis in the identification of inhomogeneities in surface protective layers on ductile cast iron parts.
AT Łukasz Boroń
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 7 (1), 2010
2010
Opracowanie technologii produkcji" bentonitu zmodyfikowanego" przeznaczonego do wykonywania odlewów staliwnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości ich warstwy powierzchniowej
Z Stefański, M Warmuzek, Ł Boroń
Prace Instytutu Odlewnictwa 50, 15-36, 2010
2010
Kształtowanie struktury i właściwości powłok węglikowych Cr3C2-NiCr nanoszonych metodą natrysku plazmowego na powierzchnię odlewów z żeliwa sferoidalnego
A Tchórz, Ł Boroń, M Książek
Prace Instytutu Odlewnictwa 48, 35-41, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20