Follow
Eda Avcı
Eda Avcı
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Şikâyetler Turist Rehberleri Hakkında Ne Söylüyor? What do E-Complaints Tell about Tourist Guides?
E Avcı, S Doğan
2018 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 15 (1), 133-148, 2018
26*2018
İzmir'in inanç turizmi potansiyelinin seyahat acentaları açısından değerlendirilmesi
E Avcı
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
242011
Birgi’nin turistik bir destinasyon olarak SWOT analizi kapsamında değerlendirilmesi
V Acar, E Avcı, B Erat
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 5 (14), 1335-1372, 2017
152017
Enhancing the cultural tourism experience through augmented reality
E Avci
Co-Editors, 215, 2019
92019
Kültürel Varlıklar Üzerinde Yapılan Tahribatların Turizm Çerçevesinde Değerlendirilmesi(Kuşadası-SelçukÖrneği)
E Avcı, V Acar, GE Aslıtürk
Ulakbilge 4 (8), 171-208, 2016
72016
Paket Tura katılan yabancı turistlerin Tur Süresince Yaşadığı Deneyimlerin ve Sorunların Saptanması
E Avcı
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2018
52018
Kuşadası'ndaki Seyahat Acentalarının İzmir'in İnanç Turizmi Potansiyelini Değerlendirme Performansı Üzerine Bir Uygulama.
VU Tandoğan, E AVCI
Journal of Travel & Hospitality Management/Seyahat ve Otel Isletmeciligi …, 2012
52012
Konaklama işletmelerinde tüketici deneyiminin çevrimiçi yorumlara yansıması: Covid-19 pandemi süreci ve deneyimin olumsuz sonuçlanması
E Avcı, Ö Bardakoğlu
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4), 2254-2273, 2021
42021
The Christian Sanctuaries and Faith Tourism, în C. Cobanoglu, M. Cavusoglu & A. Corbaci (coord.)
EDA AVCI
Global Conference on Business and Economics (GLOBE 2019),, Istanbul, Turkey 52, 2019
32019
SELÇUK EFES DEVE GÜREŞLERİNİN FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖGE AVCI, ÖGG ÖZOĞUL, ÖGİ YILDIZ
32017
The Evaluation of the Perceptions of Tourists Participated in A Package Tour within the Scope of Tourist Guide Performance
E Avcı
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 17-28, 2020
22020
Seyahat Acentalarının Hizmetlerine Yönelik E-Şikâyetlerin Tekrar Satın Alma(Ma) Niyeti Çerçevesinde Çözümlenmesi
E Avcı, G Baran, G Özoğul
17. Ulusal Turizm Kongresi 1, 903-914, 2016
22016
IMMERSIVE REALITY TECHNOLOGIES AND THE FUTURE OF TOURISM INDUSTRY
A Eda
Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm-2, 91, 2021
12021
The Technological Power of Mysticism: A New Approach to Management of Religious Destinations
E Avci, G Kayar
Global Development of Religious Tourism, 65-82, 2021
12021
Özgün festival deneyimine etki eden unsurların belirlenmesi: Alaçatı Ot festivali
E AVCI
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (3), 1722-1740, 2021
12021
Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir’de Turizmi Geliştirme Faaliyetleri ve Tanıtma Çalışmaları (1923-1939)
Y KAYIŞ, A Eda
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (3), 422-441, 2023
2023
KITLIK PAZARLAMA (SCARCITY MARKETING)
E Avcı
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 2, 49-65, 2022
2022
Özgün Festival Deneyimine Etki Eden Unsurların Belirlenmesi: Alaçatı Ot Festivali Örneği (The Determination of the Factors Affecting the Unique Festival Experience: The Case of …
A Eda
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 9 (3), 1722-1740, 2021
2021
TURİZM PAZARLAMASINDA DİJİTALLEŞME: SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN TURİSTİK ÜRÜN PAZARLAMASINDA KULLANILMASI
E Avcı
SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR Teori, Uygulama ve Analizler 1 …, 2021
2021
Journey Into History With Augmented Reality Technology: The Evaluation of the Museums in Turkey
E Avcı
Co-Editors, 49, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20